92703873_2876012029143883_6325053918543872000_o-1280x720.jpg

Metodinė diena nuotoliniu būdu

14 balandžio, 2020

2020 metų balandžio 9 d. Kauno raj. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“, kartu su Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniu būreliu, organizavo pirmąją metodinę dieną nuotoliniu būdu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams tema:
„Darželio vaikų nuotolinis ugdymas Facebook grupėse”. Metodinėje dienoje dalyvavo 107 Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir vadovai. Tikimės, jog visi mokytojai turėjo galimybę dalyvauti virtualių facebook grupių veiklose. Šešios Karmėvavos l/d „Žilvitis“ mokytojos: mokytoja ekspertė Jolanta Varanavičienė, mokytojos metodininkės Elena Zavodskienė, Jūratė Degutienė, Ona Nemurienė, vyr. mokytoja Rosita Alionienė, mokytoja Lina Nomeikienė demonstravo, kaip dirba su savo grupių vaikais ir tėvais. Mokytojos įvairiais ugdymo metodais, formomis, būdais, priemonėmis, vaizdo, garso įrašais, kūrybinėmis užduotimis pateikė vaikams ugdymo(si) medžiagą pagal savaitės temą. Metodinės dienos įspūdžius mokytojos aptarė per „ZOOM“ programėlę. Buvo atsakyta į pateiktus klausimus,pakomentuota, kaip mokytojos sulaukia grįžtamojo ryšio(refleksijos) savaitės pabaigoje, kaip
paskatina, sudomina vaikus, įtraukia tėvus, kaip bendradarbiauja tarpusavyje. Visa įstaigos bendruomenė, kuriai vadovauja pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktorės funkcijas Irma Černajūtė-Martišienė, susitelkusi bendram darbui mokosi vieni iš kitų bei dalinasi savo gerąja
patirtimi su Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais ir vadovais.