gm1
gm2

Ekologinio ugdymo prioritetas

2021-02-28

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAS

Ekologinio ugdymo procese, esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas.

EKOLOGINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

   • Skatinti natūralų domėjimąsi gamtos reiškiniais.
   • Suteikti malonius išgyvenimus gamtoje.
   • Sudaryti sąlygas stebėti gamtą: reiškinius, augalus, gyvūnus.
   • Ugdyti globos jausmus visam kas gyva.
   • Ugdyti gebėjimą atsargiai elgtis gamtoje.
   • Ugdyti neigiamą požiūrį į gamtos naikinimą.
   • Ugdyti estetinį požiūrį į gamtą (rūšiavimas).

VEIKLA – PAGRINDINĖ UGDYMO PRIEMONĖ (Ekologinis auklėjimas)

Ekologinio ugdymo veiklos formos:

   • Sveika gyvensena (ekologiškų arbatėlių, sveikų produktų rytmečiai)
   • Gamtos kampeliai
   • Želdinių priežiūra
   • Ekskursijos, išvykos į gamtą
   • Ekologiniai stebėjimai
   • Filmų, skaidrių stebėjimas
   • Parodos, konkursai gamtine tematika
   • Popietės, pasikalbėjimai, pokalbiai apie gamtą
   • Akcijos, talkos
   • Gamtos globos šventės, renginiai
   • Pasakos
   • Kūrybinės-meninės veiklos žaidimai gamtoje ar gamtine medžiaga

REZULTATAS

Ekologinė veikla ir praktinė veikla ypač reikšmingos. Jų metu formuojasi esminės žmogaus ir gamtos vienovė, žmogaus atsakomybė, ekologinės dorovinės normos.