gm1
gm2

Ekologinio ugdymo prioritetas

28 vasario, 2021

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAS

Ekologinio ugdymo procese, esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas.

EKOLOGINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

   • Skatinti natūralų domėjimąsi gamtos reiškiniais.
   • Suteikti malonius išgyvenimus gamtoje.
   • Sudaryti sąlygas stebėti gamtą: reiškinius, augalus, gyvūnus.
   • Ugdyti globos jausmus visam kas gyva.
   • Ugdyti gebėjimą atsargiai elgtis gamtoje.
   • Ugdyti neigiamą požiūrį į gamtos naikinimą.
   • Ugdyti estetinį požiūrį į gamtą (rūšiavimas).

VEIKLA – PAGRINDINĖ UGDYMO PRIEMONĖ (Ekologinis auklėjimas)

Ekologinio ugdymo veiklos formos:

   • Sveika gyvensena (ekologiškų arbatėlių, sveikų produktų rytmečiai)
   • Gamtos kampeliai
   • Želdinių priežiūra
   • Ekskursijos, išvykos į gamtą
   • Ekologiniai stebėjimai
   • Filmų, skaidrių stebėjimas
   • Parodos, konkursai gamtine tematika
   • Popietės, pasikalbėjimai, pokalbiai apie gamtą
   • Akcijos, talkos
   • Gamtos globos šventės, renginiai
   • Pasakos
   • Kūrybinės-meninės veiklos žaidimai gamtoje ar gamtine medžiaga

REZULTATAS

Ekologinė veikla ir praktinė veikla ypač reikšmingos. Jų metu formuojasi esminės žmogaus ir gamtos vienovė, žmogaus atsakomybė, ekologinės dorovinės normos.