NETRADICINIAI LAUKO ŽAISLAI (STEAM)

2021-11-30

KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ, SPECIALISTŲ, TĖVŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „NETRADICINIAI LAUKO ŽAISLAI (STEAM)” 2021 M. LAPKRITIS.

Lauke ugdymas(is) vyksta kiekvieną akimirką. Kad kokybiškai atvertume vaikų kūrybiškumą ir pojūčius, o vaikų žaidimai būtų prasmingi, reikia jaukios darželio lauko edukacinės aplinkos, kuri skatintų vaikus veikti, mąstyti. Daiktinė aplinka turi sužadinti vaiko poreikį kurti, realizuoti savo galimybes. Kauno rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, specialistai, tėvai ir vaikai dalinosi idėjomis, kaip kūrybiškai ugdytis netradicinėse erdvėse paįvairinant ugdomąjį procesą. Drąsiai teigiu, pačių sukurti žaislai, priemonės daug labiau mėgstami ir gali atstoti pirktinius, tik reikia tinkamai juos nukreipti. Lauke daugiau laisvės judėti, žaisti, mokytis, be to, vaikai auga emociškai, fiziškai ir socialiai tvirtesni.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Nomeikienė