Apie Mus

Misija

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) procesą orientuoti į vaiko poreikius ir jo šeimos lūkesčius;

Sudaryti kiekvienam palankias, jaukias bei saugias veiklos sąlygas ir vienodas galimybes atskleisti save, savo gabumus ir talentą, perimti tautos kultūrą;

Skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, toleranciją bei sąžiningumą;

Padėti vaiko socializacijos pamatus, palengvinant jo perėjimą nuo ugdymo (si) šeimoje prie ugdymo (si) mūsų įstaigoje, kuri vaiką mokyklai.

Filosofija

Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratiniais principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu, tautiškumu bei nuolatiniu atsinaujinimu.

Vizija

Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ DŽIAUGSMINGOS VAIKYSTĖS NAMAI, kuriuose vaikui padedama visapusiškai atsiskleisti ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku Lietuvos bei pasaulio piliečiu.

Papročiai

Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ metai iš metų švenčia lietuviškas tradicines šventes, prisimindami senuosius papročius. Čia gausu įvairių švenčių.01234567890012345678900123456789001234567890

Įkurtas

Karmėlavos seniūnijoje iš buvusių 3 ikimokyklinių įstaigų liko vienas vaikų lopšelis – darželis, įkurtas 1988m.01234567890012345678900123456789001234567890

DABAR

Šią ugdymo įstaigą lanko apie 125 vaikai. Čia dirba 34 darbuotojai: iš jų 15 pedagogių. Šiuo metu atsakingai vykdo laikinai einanti direktorės funkcijas Jūratė
Degutienė – Paškauskė. Vadovas siekia, pavyzdingos tvarkos, savitarpio supratimo, kad laimingi ugdytiniai ir tėvai būtų pagrindas siekti ugdomojo darbo aukštumų mūsų įstaigoje.


Teisinė informacija

  1. Teisės aktai
  2. Teisės aktų projektai
  3. Tyrimai ir analizės
  4. Teisės aktų pažeidimai
  5. Teisinio reguliavimo stebėsena
  6. Veiklos sritys
  7. Korupcijos prevencija