ŽEMĖLAPIS
ADRESAS

Vilniaus g. 71, Karmėlava, 54449 Kauno r. sav.

TELEFONAS

(8 37) 399 309

EL. PAŠTAS

zilvitiskarmelava@gmail.com

FAKSAS

8 (37) 399 309

SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA


Pirmininkas – Tomas Markovas;

Virginija Venclovienė – pedagogų atstovas;

Agnė Mozerienė – bendruomenės atstovas;

Kęstutis Krunglevičius – tėvų atstovas;

Rita Kazlauskė – tėvų atstovė.


MOKYTOJŲ TARYBA


Pirmininkas – Irma Černajūtė-Martišienė;

Nariai: mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės:

Ona Nemurienė

Lina Nomeikienė

Regina Murmokienė

Elena Zavodskienė

Jolanta Varanavičienė

Danutė Komandrovskaja

Virginija Venslovienė

Rosita Alionienė

Jūratė Degutienė

Daiva Cholopovienė

Alma Budnikaitė

Judita Janušienė

Andželika Leikuvienė

Danguolė Jolanta JodkonėMOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA


Koordinatorius: Irma Černajūtė-Martišienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkas: Elena Zavodskienė, auklėtoja metodininkė;

Nariai:

Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

Jolanta Varanavičienė, auklėtoja ekspertė;

Ona Nemurienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Elena Zavodskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Daiva Cholopovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Rosita Alionienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Virginija Venslovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Danutė Komandrovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Lina Nomeikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Regina Murmokienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Pirmininkas:  Irma Černajūtė-Martišienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Alma Budnikaitė, vyresnioji logopedė;

Judita Janušienė, logopedė;

Andželika Leikuvienė, psichologė;

Rosita Alionienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.