ŽEMĖLAPIS
ADRESAS

Vilniaus g. 71, Karmėlava, 54449 Kauno r. sav.

TELEFONAS

(8 37) 399 309

EL. PAŠTAS

zilvitiskarmelava@gmail.com

FAKSAS

8 37) 399 309

SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA


Pirmininkas – Tomas Markovas;

Vidmantas Salminas – bendruomenės atstovas;

Dmitrij Krivulia –  tėvų atstovas;

Virginija Venclovienė – pedagogų atstovas;

Rita Kazlauskė – tėvų atstovė.


MOKYTOJŲ TARYBA


Pirmininkas – Irma Černajūtė-Martišienė;

Nariai mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės:

Ona Nemurienė

Aldona Ališauskienė

Regina Murmokienė

Elena Zavodskienė

Jolanta Varanavičienė

Danutė Komandrovskaja

Virginija Venslovienė

Rosita Alionienė

Jūratė Degutienė

Daiva Cholopovienė

Jūratė Peikauskienė

Judita Janušienė

Dalia Andriuškevičiūtė

Danguolė Jolanta JodkonėMOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA


Koordinatorius: Irma Černajūtė-Martišienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkas: Elena Zavodskienė, auklėtoja metodininkė;

Nariai:

Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

Jolanta Varanavičienė, auklėtoja ekspertė;

Ona Nemurienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Elena Zavodskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Daiva Cholopovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Rosita Alionienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Virginija Venslovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Danutė Komandrovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Aldona Ališauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Regina Murmokienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Pirmininkas:  Irma Černajūtė-Martišienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Alma Budnikaitė, vyresnioji logopedė;

Judita Janušienė, logopedė;

Simona Pūkaitė, psichologė;

Jolanta Varanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė.