VEIKLOS

Darželio veiklos ir programos orientuotos į kuo geresnį jūsų atžalų ugdymą ir darželio bendruomenės stiprinimą.


PAŽINTINĖS IŠVYKOS

Mokytojos su vaikais vis keliauja pamatyti ir atrasti kažką naujo – juk vien už uždarų sienų pasaulio nepažinsi!

PARODOS

Darželis nuolatos dalyvauja arba pats organizuoja įvairias parodėles, kuriose galima pamatyti nuostabią vaikų kūrybą.

LIETUVA SKAITO

Darželis dalyvauja šioje gražioje akcijoje, kurioje visi skatinami skaityti kartu ir mokytis lietuviško žodžio.


Įstaiga dalyvauja respublikinėje programoje „PIENAS VAIKAMS“.

Esame aktyvūs tinklo „SVEIKA MOKYKLA “ dalyviai.

Programa „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE“.

Programa „SVEIKOS MITYBOS STANDARTAS“TARPTAUTINĖ EDUKACINĖ VEIKLA

  1. Projekto pavadinimas:  Erasmus+ KA1 Mobilumo mokymosi tikslais projektas (bendrojo ugdymo personalo mobilumas) „Vaikystė  be sienų: atviri sau ir kitiems
  2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 07-01/2018-06-31

Projekto „Vaikystė be sienų“ tikslai:

1. Stiprinti mokyklos  europinę ugdymo dimensiją bei siekti multikultūrinės tolerancijos;

2. Tobulinti ugdytojų profesines kompetencijas (anglų kalbos mokėjimo, tarpkultūrinę, ugdymos/si aplinkos kūrimo, ugdytinio pažinimo) ir ieškoti efektyvių ugdymo formų.

3. Tobulinti ugdytojų asmenines kompetencijas (toleranciją skirtingoms kultūroms, pagarbą ugdytinių įvairovei) ir stiprinti motyvaciją dirbti efektyviai bei kelti mokytojo pasitikėjimą savimi ir savo darbu.

4. Plėtoti partnerystės ryšius su partneriais iš užsienio šalių  bei ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių ,,Erasmus +“ programos plotmėje (rasti partnerius Erasmus + Strateginės partnerystės ir Nord Plus projektams).

Erasmus+ KA2 Strateginės mokyklų partnerystės projektas

„Children’s mission: Europe without borders“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 – 10 – 2018

Projekto partneriai:

1. Karmėlavos  lopšelis – darželis „Žilvitis“, Lietuva – projekto koordinatorius.

2. Lopšelis darželis „Pušynelis, Kaunas, Lietuva;

3. Darželis DIADRASTIKO EUROPAIKO SXOLEIO, Atėnai, Graikija;

4. Pradinė mokykla AMIRAL KARAMURSEL ILKOKULU, Karamursel, Turkija;

5. Darželis Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Algarvė, Portugalija;

6. Pradinė mokykla St. Michael’s National School and Centre for Autism, Dublinas, Airija;

7. Darželis ECOLE MATERNELLE FLORNOY, BORDEAUX, Prancūzija;

8. Darželis L GIROTONDO coop sociale, Lanciano, Italija;

9. Pradinė mokykla Ancien Theatre, Reunion sala, Prancūzijos užjūrio teritorija

Projekto uždaviniai:

1. padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams orientuotis multikultūrinėje bendruomenėje ir stiptinti europinius tarpmokyklinius ryšius;

2. laužyti egzistuojančius kultūrinius stereotipus, egzistuojančius monoetninėse bendruomenėse bei kurti mokymo turinį, atliepiantį šiuolaikinės visuomenės poreikius bei augančią multikultūrinę bendruomenę.

3.  dalintis idėjomis, mažinančiomis etnocentrizmą ir skatinančiomis pagarbą kitoms kultūroms nuo ankstyvojo amžiaus.

4. supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su Europoje gyvenančių tautų kultūra…