Gamtosauginis ugdymas

170239701_205013977692532_6903673379820971247_n.jpg

9 balandžio, 2021

Ekologija slypėjo ir Velykose. Nuo pat mažumės skiepijama nuostata – saugoti ir mylėti gamtą. Taip patys mažiausieji žilvitukai aktyviai įsijungia ir švarina gamtą, rinkdami su savo šeima kamštelius. Taip panaudojome ir ugdymo(si) procese ir sukūrėme netradicinį margutį, kuris papuošė darželio lauko erdvę.


gm1
gm2

28 vasario, 2021

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAS

Ekologinio ugdymo procese, esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas.

EKOLOGINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

   • Skatinti natūralų domėjimąsi gamtos reiškiniais.
   • Suteikti malonius išgyvenimus gamtoje.
   • Sudaryti sąlygas stebėti gamtą: reiškinius, augalus, gyvūnus.
   • Ugdyti globos jausmus visam kas gyva.
   • Ugdyti gebėjimą atsargiai elgtis gamtoje.
   • Ugdyti neigiamą požiūrį į gamtos naikinimą.
   • Ugdyti estetinį požiūrį į gamtą (rūšiavimas).

VEIKLA – PAGRINDINĖ UGDYMO PRIEMONĖ (Ekologinis auklėjimas)

Ekologinio ugdymo veiklos formos:

   • Sveika gyvensena (ekologiškų arbatėlių, sveikų produktų rytmečiai)
   • Gamtos kampeliai
   • Želdinių priežiūra
   • Ekskursijos, išvykos į gamtą
   • Ekologiniai stebėjimai
   • Filmų, skaidrių stebėjimas
   • Parodos, konkursai gamtine tematika
   • Popietės, pasikalbėjimai, pokalbiai apie gamtą
   • Akcijos, talkos
   • Gamtos globos šventės, renginiai
   • Pasakos
   • Kūrybinės-meninės veiklos žaidimai gamtoje ar gamtine medžiaga

REZULTATAS

Ekologinė veikla ir praktinė veikla ypač reikšmingos. Jų metu formuojasi esminės žmogaus ir gamtos vienovė, žmogaus atsakomybė, ekologinės dorovinės normos.