Gamtosauginis ugdymas

310706553_1113706845998434_1040904570959732772_n-1280x1716.jpg

2022-10-10

Mažieji triūsė it vabaliukai….šį ankstyvą, vėjuotą rytą kūrėme gamtai. Nuo mažumės jau ir toliau skiepiju nuostatą „mylėti, globoti, rūpintis”. Ekologinis ugdymas, tai ne tik gamtinės medžiagos, greitai irstančios gamtoje panaudojimas, bet tuo pačiu lauke daugiau erdvės kurti ir mokytis tų pačių dalykų kaip ir viduje. Vaikučiai kūrė paukštį, padėkojo gamtai už mūsų šalies giesmininkus ir išlydėjo ne kuriuos į šiltesnius kraštus. Lauksime, sugrįžtančių ! Puikus komandinis darbas !

Nuotraukas galite pamatyti paspaudę ČIA

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Nomeikienė


306538650_3240621196194425_4746903338238835352_n.jpg

2022-09-16

Daug nuostabos, gerų emocijų mažiesiems žvaigždučiukams suteikė naujieji grupės draugai, į medžio šakeles, pagaliukus panašūs augintiniai. Vaikučiai nusprendė pavadinti – amsiukai. Jau vaikai žino, kad gyvalazdės labai mėgsta lapukus, pagaliukus, salotėles. Sukūrė jiems ir namuką „terariumą”. Kas rytelį vaikai ne tik sveikinasi su draugais, stebi, tyrinėja kaip minta, vaikšto, supasi ant šakų, kiek ūgtelėjo. Vaikučiai mokosi taikiai draugauti ne tik vienas su kitu, bet ir draugauti su gamta, t.y. globoti, auginti ir rūpintis. Taip mažieji žvaigždučiukai augs socialiai ir emociškai brandesni !

Norėdami pamatyti nuotraukas – paspauskite ČIA

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Nomeikienė2021-11-30

KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ, SPECIALISTŲ, TĖVŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „NETRADICINIAI LAUKO ŽAISLAI (STEAM)” 2021 M. LAPKRITIS.

Lauke ugdymas(is) vyksta kiekvieną akimirką. Kad kokybiškai atvertume vaikų kūrybiškumą ir pojūčius, o vaikų žaidimai būtų prasmingi, reikia jaukios darželio lauko edukacinės aplinkos, kuri skatintų vaikus veikti, mąstyti. Daiktinė aplinka turi sužadinti vaiko poreikį kurti, realizuoti savo galimybes. Kauno rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, specialistai, tėvai ir vaikai dalinosi idėjomis, kaip kūrybiškai ugdytis netradicinėse erdvėse paįvairinant ugdomąjį procesą. Drąsiai teigiu, pačių sukurti žaislai, priemonės daug labiau mėgstami ir gali atstoti pirktinius, tik reikia tinkamai juos nukreipti. Lauke daugiau laisvės judėti, žaisti, mokytis, be to, vaikai auga emociškai, fiziškai ir socialiai tvirtesni.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Nomeikienė


245287531_298462901782733_4659840012599435641_n.jpg

2021-10-13

Vaiko gyvenimas, tai natūralus veržimasis pažinti pasaulį, tobulėti. Šiuolaikinis vaikas – aktyvus ir nenurimstantis. Jis mokosi būti suaugęs, savarankiškas, mokosi ir elgtis tinkamai su jį supančia aplinka. Dabar, kai vaikai gyvena technologijų pasaulyje, ryškėja vis didėjantis atotrūkis nuo gamtos, neįgiję ir tyrinėjimų natūralioje gamtoje patirties, o ką kalbėti apie jos saugojimo ir puoselėjimo įgūdžius, sako ekologijos pradmenis perteikianti jau nuo pat mažumės mokytoja Lina. Todėl ši tema man labai aktuali. Suteikiu žinių apie gamtą, kurios įžiebtų meilės jai, suprastų ir pajustų jos grožį ir gėrį…žaistų su ja ir joje. Tad, šiandien gražiai geltonai nusiteikę, gražiausią metų laiką – rudenį, žvaigždutės taikiai draugavo su gamta, tyrinėjo lapus, kūrybiškai nusiteikę, sukūrė EKO katinėlius… ot, džiaugsmo buvo !

Vyresnioji mokytoja Lina Nomeikienė2021-05-12

Netradicinė kūrybinė veikla „Tabalai tabalai, jau pabudo vabalai”. Pavasarį ir vasarą galima atrasti įvairiausių įdomių „žaislų“ gamtoje. Kadangi oras mus lepina šiltais saulės spinduliais, tai šiandien pasiūlėme vaikučiams „prakalbinti” akmenėlius kūrybiškai …. vaikai piešė ką tik nori ir kaip tik nori ! Kartais akmenėlio forma gali ir padiktuoti piešinį. Akmuo gali virsti į kokį nors vabaliuką personažą, gėlytę, gražų margutį ar tiesiog – geriausia vieta išbandyti naują spalvą! Taip vaikai išreiškė savo emocijas, patirtį, įspūdžius …. o gražieji, spalvingieji vabaliukai, boružiukai, gėlytės ir saulytės susidraugavo su mūsų darželyje augančiu ąžuolu !

Netradicinę dieną organizavo mokytojos Lina ir Jūratė,2021-05-10

Gegužės 7 d. nušvitus saulytei, džiaugiamės ne tik jos spinduliais, bet ir Karmėlavos žilvitukais, kurie prisijungė prie gamtosauginės akcijos „DAROM 2021”. Drąsiai teigiu, kad būtina nuo mažumės formuoti teigiamą emocinį vertybinį santykį su gamta, mylėti gamtą, gyvybę… akcijos metu keliama vaikų savivertė, gebėjimas patiems tvarkyti aplinką, įgyti darbinių įgūdžių, žinių. Kiekvienas prisidėjo prie aplinkos saugojimo ir švarinimo. Vaikučiai suvoks, kad tik švarioje aplinkoje žaisti daug smagiau ir saugiau. Taigi, ugdykime ekologinę kultūrą nuo vaikystės…

Iniciatorė Lina Nomeikienė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja2021-04-26

Žemė – mūsų motina maitintoja. Kiekvieną dieną eidami į darželį miname tą pačią žemę, kiekvieną dieną geriame tą patį vandenį, o saulytei nušvitus džiaugiamės jos spinduliais ir šiluma… tačiau visa, kas gyva, reikia saugoti. Tarptautinei motinos Žemės dienai paminėti (balandžio 22 d.) 7 Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymų įstaigų vaikai savo ryšį su gamta perteikė piešiniuose….

Balandžio mėnuo – švaros mėnuo. Mokytojos su vaikais visą mėnesį diskutavo apie gamtos išsaugojimą, tinkamą atliekų rūšiavimą, kaip reikia elgtis gamtoje, kaip tausoti ją… Kadangi šalyje sparčiai augant susidomėjimui ekologišku gyvenimo būdu, svarbu ne tik patiems atkreipti dėmesį į aplinkosaugos problemas, bet ugdyti ir jaunuosius visuomenės narius – vaikus. Tik savo pavyzdžiu, švarioje gamtoje, užaugs saugūs bei laimingi vaikai… Užaugs ir kitokia vaikų karta…

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Nomeikienė


170239701_205013977692532_6903673379820971247_n.jpg

2021-04-09

Ekologija slypėjo ir Velykose. Nuo pat mažumės skiepijama nuostata – saugoti ir mylėti gamtą. Taip patys mažiausieji žilvitukai aktyviai įsijungia ir švarina gamtą, rinkdami su savo šeima kamštelius. Taip panaudojome ir ugdymo(si) procese ir sukūrėme netradicinį margutį, kuris papuošė darželio lauko erdvę.


gm1
gm2

2021-02-28

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAS

Ekologinio ugdymo procese, esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas.

EKOLOGINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

   • Skatinti natūralų domėjimąsi gamtos reiškiniais.
   • Suteikti malonius išgyvenimus gamtoje.
   • Sudaryti sąlygas stebėti gamtą: reiškinius, augalus, gyvūnus.
   • Ugdyti globos jausmus visam kas gyva.
   • Ugdyti gebėjimą atsargiai elgtis gamtoje.
   • Ugdyti neigiamą požiūrį į gamtos naikinimą.
   • Ugdyti estetinį požiūrį į gamtą (rūšiavimas).

VEIKLA – PAGRINDINĖ UGDYMO PRIEMONĖ (Ekologinis auklėjimas)

Ekologinio ugdymo veiklos formos:

   • Sveika gyvensena (ekologiškų arbatėlių, sveikų produktų rytmečiai)
   • Gamtos kampeliai
   • Želdinių priežiūra
   • Ekskursijos, išvykos į gamtą
   • Ekologiniai stebėjimai
   • Filmų, skaidrių stebėjimas
   • Parodos, konkursai gamtine tematika
   • Popietės, pasikalbėjimai, pokalbiai apie gamtą
   • Akcijos, talkos
   • Gamtos globos šventės, renginiai
   • Pasakos
   • Kūrybinės-meninės veiklos žaidimai gamtoje ar gamtine medžiaga

REZULTATAS

Ekologinė veikla ir praktinė veikla ypač reikšmingos. Jų metu formuojasi esminės žmogaus ir gamtos vienovė, žmogaus atsakomybė, ekologinės dorovinės normos.