Naujienos


17 vasario, 2022

Vasario 10-17 dienomis, Karmėlavos lopšelyje-darželyje vyko įstaigos projektas „Mūsų dovana Tau, Lietuva“, skirtas Vasario 16-osios paminėjimui. Projekto tikslas – skatinti mažuosius domėtis Lietuvos istorija, gerbti valstybės simbolius, didžiuotis savo tautybe. Vaikai susipažino su Lietuvos simboliais (vėliava, herbu, himnu), sužinojo legendą, kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių. Iš įvairių priemonių statė pilis, kūrė dovanas Lietuvai. Vaikų ir mokytojų kurti darbai bus eksponuojami Karmėlavos seniūnijos bibliotekoje bei darželio erdvėje (lauko kupole).

Elena Zavodskienė, Daiva Strelčiūnienė.


271459642_5082045695152688_4161482144219116020_n
271543055_5082046091819315_762050459695662676_n
271535329_5082055271818397_6016227124179348790_n
271536262_5082045711819353_6464294563916669647_n
271489084_5082046808485910_815633729421334855_n

6 sausio, 2022
Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.
Sausio 6 d. ir mūsų lopšelyje-darželyje vyko šventė, kurios metu vaikus aplankė Trys Karaliai. Karaliai giedojo giesmele, papasakojo savo atkeliavimo istoriją, Trys karaliai ėjo prie kiekvienų durų ir šventinta kreida ant staktų užrašė pirmąsias savo vardų raides:+K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Senovėje buvo tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

19a.jpg

13 gruodžio, 2021
Pirmąją gruodžio savaitę visi darželio vaikai, jų tėveliai ir darbuotojai buvo pakviesti dalyvauti karpinių konkurse ,,Snaige, tu tokia trapi“. Konkursas buvo skiriamas artėjančioms didžiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms. Daugelis tėvelių aktyviai įsitraukė į kūrybinį darbą. Nugalėtojai išrinkti ir apdovanoti padėkos raštais bei mažom atminimo dovanėlėm. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir papuošusiems darželio lauko eglutę.
Organizatorės E. Zavodskienė ir O. Nemurienė

261315822_3017074838510396_1911990631938740814_n.jpg

29 lapkričio, 2021
2021m. lapkričio 29 dieną, Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“, kartu su Vilkaviškio r. Alvito mokyklos daugiafunkcio – centro, Paežerių ikimokyklinio skyriaus pedagogais, organizavo metodinę dieną „Susipažinkime. Trys skirtingos bendruomenės, o tikslas vienas – išugdyti stiprią, darnią, sveiką asmenybę“.
Ši, metodinė diena tai, sėkmingo bendradarbiavimo pradžia, su pedagogais kurie turi vieną bendrą tikslą- drauge pasidžiaugti kiekvienos įstaigos gerąją patirtimi, ir numatyti tolimesnio bendradarbiavimo gaires.
Metodinę dieną pradėjo Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ laikinai einanti direktorės pareigas Jūratė Degutienė-Paškauskė. Ji pristatė įstaigą, jos bendruomenę, pasidalino įstaigos sėkmės istorijomis.
Mokytoja metodininkė Elena Zavodskienė, pasidalino patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo programa Kimochi, kur linksmos, įtraukiančios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir išmokti spręsti socialines-emocines situacijas.
Su prevencinę šviečiamąją veikla, vykdoma Karmėlavos lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ supažindino logopede Judita Janušienė. Specialistė pranešime akcentavo, kad nuoširdus ir tvarus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigos bendruomenės narių (darbuotojai, tėvai, vaikai) tiesiogiai veikia ugdytinių emocijas ir pasiekimus, sukuria gerą emocinę aplinką darbui, ugdymui ir auklėjimui.
Vyresnioji mokytoja Lina Nomeikienė pristatė ekologinį ugdymą ,,Tapu tapu, aš einu žaliuoju takeliu“ darželyje. Mokytoja papasakojo, kaip reikia mokyti vaikus suprasti, mylėti, saugoti mūsų žemę.
Metodinę dieną organizavusi Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Paežerių ikimokyklinio skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kiseliauskienė akcentavo, kad bendradarbiavimas suartins ne tik pedagogus, bet ir vaikus, paįvairins ugdymo turinį, kils naujų idėjų, minčių, kurias pedagogai galės integruoti į savo veiklas.
Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“
Laikinai einanti direktorės pareigas
Jūratė Degutienė-Paškauskė


26 lapkričio, 2021

Bendruomenės švietimo diena

Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ turi vieningą bendruomenę, kuri yra atsakinga ne tik už save, bet ir šalia esantį. Žmogus yra didžiausia vertybė bendruomenės visumoje. Atsigręžkime į mūsų mažiausią, labiausiai pažeidžiamą grandį – vaikus. Siekime sudaryti palankias sąlygas jiems „lipti“ aukštyn suteikdami reikalingą pagalbą.

Tėvams apie SUP 2021

Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ specialistės: logopedės Alma Budnikaitė ir Judita Janušienė, psichologė Andželika Leikuvienė.22 lapkričio, 2021

 

  1. Covid-19 statistika:
Pedagoginių

darbuotojų

Imunizacijos lygis  (persirgę ir vakcinuoti)

Sergančių vaikų/mokinių skaičius Sergančių pedagoginių

darbuotojų

skaičius

Sergančių nepedagoginių darbuotojų

skaičius

Saviizoliacijoje vaikų/mokinių

skaičius

Saviizoliacijoje pedagoginių darbuotojų skaičius Saviizoliacijoje nepedagoginių darbuotojų skaičius
80% 5 3 0 0 0 1

 

Informacija atnaujinta 2021-11-22

(Data)

 

 

 16 lapkričio, 2021

Lapkričio 16 -oji -Tarptautinė Tolerancijos diena. Ar žinai, ką reiškia žodis TOLERANCIJA? Kodėl ji tokia svarbi? Ar aš esu tolerantiškas?

Specialisčių vesta edukacija apie toleranciją ir jos svarbą „Žvaigždučių“, „Kiškučių“ ir „Nykštukų“ grupėms buvo pradėta nuo… šuniukų. Kiekvienas vaikas išsirinko jam labiausiai patinkantį skirtingų savybių šuniuko paveikslėlį. Aptartos skirtybės: draugiškas, žemas, nenuorama, išdykęs, nulėpusiomis ausimis, blizgančiu kailiuku ir t.t. Kokie jie visi skirtingi! Skirtingi, bet svarbūs, kaip ir kiekvienas iš mūsų.

Žilvitukai taip pat išsirinko skirtingus namelius, kuriuos puošė, gražino, dailino. Iš jų buvo sukurtas Tolerancijos miestas. Vaikai džiaugėsi galėdami žiūrėti pro atvirus langus. Tolerancijos mieste galima gyventi tokiems, kokie esame, nes kiekvienas yra svarbus.

Vaikai dainavo dainą „Aš turiu širdutę“, o gautą širdelę nusprendė padovanoti svarbiam, įdomiam ir kitokiam, nei jis pats, žmogui.

Specialistės: logopedės A. Budnikaitė ir J. Janušienė, psichologė A. Leikuvienė bei meninio ugdymo mokytoja D. J. Jodkonė.