STEAM

steam.png

2021-02-28

Kas yra STE(A)M ugdymas?

STE(A)M ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STE(A)M ugdymas(is) jau ikimokykliniame amžiuje tampa aktualėjanti tema visame pasaulyje. Šių ikimokyklinio amžiaus vaikų norą ir smalsumą tirti aplinką, kelia jiems naujus iššūkius. Toks ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas.

Šių dienų kontekste nepakanka vien tik atvesti vaiko į darželį, labai svarbu kas jame vyksta, kokios veiklos padeda jam augti. Veiklos ikimokyklinėje įstaigoje turi būti smagios, įdomios, auginančios, inovatyvios, integralios ir orientuotos į realias pasaulio problemas. Tyrinėjimas ir eksperimentavimas žadina įgimtą ikimokyklinio amžiaus vaikų norą ir smalsumą tirti aplinką, kelia jiems naujus iššūkius.

 

Ką reiškia STE(A)M?

 

S (SCIENCE) – TAI GAMTOS MOKSLAI. Gamtos mokslai padeda daugiau sužinoti apie aplinką ir joje vykstančius procesus. Šios veiklos apima vandens, smėlio ir kitokių gamtoje esančių objektų tyrinėjimą. Vaikai yra gamtos tyrinėtojai. Jie kuria teorijas, kad paaiškintų, ką jie mato, ir renka duomenis, jog išbandytų šias teorijas. Jie gali kelti hipotezes, paremtas savo pastebėjimais, o tada bandymo būdu tikrinti šias hipotezes.

T (TECHNOLOGY) – TAI TECHNOLOGIJOS. Veikla su technologijomis apima ne tik kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius telefonus, bet ir paprastus mechanizmus, kurie palengvina mūsų gyvenimą. Tai bet koks žmogaus sukurtas objektas, pvz.: žirklės, ratai, svarstyklės. Šios paprastesnės technologijos leidžia vaikams suprasti, kaip įrankiai padeda mums atlikti užduotis.

E (ENGINEERING) – TAI INŽINERIJA. Inžinerija – tai medžiagų panaudojimas projektuojant, kuriant. Kai vaikai iš kaladėlių stato įvairius bokštus ar sujungia geležinkelio bėgius, jie veikia kaip inžinieriai. Statydami sniego, smėlio ar kartono tvirtoves, jie sprendžia struktūrines problemas. O kai išsiaiškina, kaip kraunant pagaliukus ar akmenukus užblokuoti vandens srautą, jie tampa inžinieriais.

A (ARTS) – TAI MENAI. Vaikai kuria tapydami, vaidina, muzikuoja ir piešia. Menas yra sensoriniai tyrinėjimai. Vaikai gali pajusti dažus ant pirštų ir pamatyti, kaip spalvos keičia popieriaus išvaizdą. Piešimas padeda vaikams išreikšti tai, ką jie žino ir jaučia net prieš pradėdami skaityti ar rašyti. Muzika taip pat susijusi su STEAM įgūdžiais, tokiais kaip ritmo atpažinimas.

M (MATHEMATICS) – TAI MATEMATIKA. Matematika yra vaikų įrankis susipažinti su pasauliu. Tai skaičių pažinimas, įvairios operacijos su jais, matavimas, geometrija, erdvės pažinimas. Vaikai kasdien tyrinėja naudodami matematines formų, dydžių, sekos, apimties, atstumo sąvokas

Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“, kaip partneris, jungiasi į Europos mokyklų „STEM School Label“  tinklą, kad galėtų dalintis patirtimi su kolegomis ne tik iš Lietuvos, bet ir  iš kitų Europos šalių.