02 „Ančiukų“ grupė

02 „Ančiukų“ grupė
02 „Ančiukų“ grupė

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė.

Vyr. auklėtoja: Aldona Ališauskienė.
Vyr. auklėtoja: Daiva Cholopovienė
Auklėtojos padėjėja: Virginija Kurauskienė.