05 „Kiškučių“ grupė“

Piešmokyklinio ugdymo grupė.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė: Jūratė Degutienė.
Vyr. auklėtoja: Virginija Venslovienė.

Auklėtojos padėjėjos: Nadežda Petruška