07 „Boružėlių“ grupė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė.

Vyr. auklėtoja: Regina Murmokienė.
Auklėtoja metodininkė: Lina Nomeikienė.

Auklėtojos padėjėjos: Vidutė Lisauskienė ir Audronė Butkuvienė