Savivalda

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkas – Tomas Markovas;

Tomas Masalskis - bendruomenės atstovas;

Vidmantas Salminas - bendruomenės atstovas;

Gediminas Čenys - tėvų atstovas; 

Neringa Paškauskienė -  tėvų atstovas;

 Jūratė Peikauskienė - pedagogų atstovas.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas – Irma Černajūtė;

Nariai mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės:

Ona Nemurienė, Aldona Ališauskienė, Regina Murmokienė, Elena Zavodskienė, Jolanta Varanavičienė, Danutė Komandrovskaja, Virginija Venslovienė, Rosita Alionienė,  Jūratė Degutienė, Daiva Cholopovienė, Jūratė Peikauskienė, Judita Janušienė, Dalia Andriuškevičiūtė.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

Koordinatorius: Irma Černajūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkas: Elena Zavodskienė, auklėtoja metodininkė;

Nariai:

Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

Jolanta Varanavičienė, auklėtoja ekspertė;

Ona Nemurienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Elena Zavodskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Daiva Cholopovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Rosita Alionienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Virginija Venslovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Danutė Komandrovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Aldona Ališauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Regina Murmokienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pirmininkas:  Irma Černajūtė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė; Judita Gudžiūnienė, vyresn. logopedė; Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, SU koordinatorė; Darius Sareikis, Karmėlavos policijos nuovados viršininkas; Ona Nemurienė, auklėtoja metodininkė ; Rosita Alionienė, vyr.  auklėtoja.