Savivalda

 

MOKYKLOS - DARŽELIO TARYBA

Pirmininkas – Irma Černajūtė;

Tomas Masalskis - bendruomenės atstovas;

Asta Griniūtė - bendruomenės atstovas;

Tomas Markovas - tėvų atstovas; 

Gediminas Čenys -  tėvų atstovas;

 Jūratė Peikauskienė - pedagogų atstovas.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas – Audronė Milbutienė;

Nariai mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės:

Ona Nemurienė, Aldona Ališauskienė, Regina Murmokienė, Elena Zavodskienė, Jolanta Varanavičienė, Danutė Komandrovskaja, Virginija Venslovienė, Rosita Alionienė, Irma Černajūtė, Jūratė Degutienė, Daiva Cholopovienė, Jūratė Peikauskienė, Judita Janušienė, Dalia Andriuškevičiūtė.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

Koordinatorius: Irma Černajūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkas: Elena Zavodskienė, auklėtoja metodininkė;

Nariai:

Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;

Jolanta Varanavičienė, auklėtoja ekspertė;

Ona Nemurienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Elena Zavodskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Daiva Cholopovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Rosita Alionienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Virginija Venslovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Danutė Komandrovskaja, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Aldona Ališauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;

Regina Murmokienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pirmininkas:  Irma Černajūtė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė; Judita Janušienė, vyresn. logopedė; Jūratė Degutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, SU koordinatorė; Darius Sareikis, Karmėlavos policijos nuovados viršininkas; Ona Nemurienė, auklėtoja metodininkė ; Rosita Alionienė, vyr.  auklėtoja.