VYKDOMOS PROGRAMOS

Įstaiga dalyvauja respublikinėje programoje „PIENAS VAIKAMS“.

Esame aktyvūs tinklo „SVEIKA MOKYKLA “ dalyviai.

Programa "VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE".

Programa "SVEIKOS MITYBOS STANDARTAS"