1,2 % parama

Paramos ir labdaros fondas      

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčių įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1.2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, (pvz., lopšeliui – darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie jaukios ir saugios vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimo. 

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 . Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

Mūsų rekvizitai: 

Paramos gavėjas: Kauno rajono Karmėlavos lopšelis-darželis “Žilvitis”

Įmonės kodas: 291631130
Adresas: Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r.

Nurodyti, už kuriuos metus skiriama parama. Būtinai skiriant paramą užpildyti metinę pajamų deklaraciją.

Skip to content