VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS

VIZIJA

Bendruomeniška, atvira pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje užtikrinama ikimokyklinio ugdymo kokybė, saugus, darnus, tvarus asmenybės augimas ir vystymasis.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų poreikius, tėvų lūkesčius. Kurti ir diegti prasmingas inovacijas, siekiant ugdyti atvirą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi.

 

FILOSOFIJA

Turime patys tikėti tuo, ko mokome savo vaikus.
                                                                       Woodrow Wilson

VERTYBĖS 

Savitarpio pagarba ir pagalba grįstos bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas.

Pagarba vaikui, jo individualumo pripažinimas ir puoselėjimas.

Pagarba ir pasitikėjimas darbuotoju, jo profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo skatinimas.

Skip to content