Strateginės veiklos tikslai

  • Įtraukiojo ugdymo stiprinimas (tobulinsime personalizuotą integralų ugdymą, mokymo(si) bendradarbiaujant strategijos taikymą ugdymo procese).
  • Inovatyvaus ugdymo plėtojimas (stiprinsime išmanųjį ugdymą, taikysime pažangiosios analitikos įrankį kiekvieno vaiko pažangos skatinimui).
  • Kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas (kursime ergonomiškas ugdymo aplinkas, atnaujinsime informacinių komunikacinių technologijų bazę, kursime patrauklias ikimokyklinio ugdymo aplinkas).
Skip to content