Priėmimas

JEI NUTARĖTE VESTI VAIKĄ Į DARŽELĮ

Pirmiausia nuteikite jį, pasikalbėkite su vaiku, kad nuo šiol jis turės galimybę pabūti, žaisti, ugdytis kartu su savo bendraamžiais. Atminkite, jog vaikai perima savo tėvų požiūrį ir nuostatą į visus dalykus.
Pateikti prašymą lankyti darželį  galite elektroniniu būdu prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt  savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Jums reikės šių dokumentų:

  • Vaiko gimimo liudijimo;
  • Pažymos apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas  aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Jei nepavyksta prašymo užpildyti elektroniniu būdu, galite atvykti į ugdymo įstaigą ir čia užpildyti prašymą.
Susipažinkite su būsima grupe ir auklėtoja. Pasikalbėkite, pasiteiraukite, kas jums aktualu ar kelia nerimą.
Pasirūpinkite vaiko sveikata ir tai įrodančiais dokumentais.
Pasiruošę? Tuomet sėkmingo starto! O paskui – viską spręsime kartu.

1-3 metai

Palaipsniui atpratinkite jį nuo sauskelnių ir žinduko, mokykite valgyti šaukšteliu. Nepavyko? Nenusiminkite, palaipsniui to pasiekti padės profesionali mūsų pedagogų komanda.
Vaiką pradėkite vesti į lopšelį-darželį, kol dar nedirbate. Tuomet iš pradžių vaiką pratinkite palaipsniui, po porą ar kelias valandas per dieną, kol mažylis apsipras.

3-5 metai

Ugdykite vaiko savarankiškumą: mokykite apsirengti, tvarkingai susidėti savo drabužėlius, daiktus.
Pratinkite prie darželio ritmo: anksčiau kelkite, pailsėkite po pietų, anksčiau eikite miegoti vakare.
Ugdykite bendravimo, komunikavimo įgūdžius, nuoširdumo, atjautos kitam jausmus.

 5-6 metai

Jau pats laikas ruoštis mokyklai – uždekite jį tuo noru!
Skatinkite vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, ugdykite savarankiškumą ir higieninius įgūdžius.
Jeigu trūksta informacijos priešmokyklinio ugdymo klausimais, kreipkitės į mūsų pedagoges.
Jūsų vaikutis turi specifinių poreikių? Tarkitės su Kauno rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistais. Visas problemas padės išspręsti lopšelio-darželio logopedė, psichologė.
Visi darželio darbuotojai pasiruošę Jums padėti auginti mažąjį Lietuvos pilietį. Kviečiame nusiteikti atviram bendravimui ir bendradarbiavimui.

Svarbu nepamiršti

Atveskite vaiką sveiką, išpraustą, švariai aprengtą.
Viršutiniai drabužiai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai. Rengdami vaikus atsižvelkite į oro sąlygas.
Į darželį ateikite iki pusryčių. Kitu atveju praneškite apie savo sprendimą grupės mokytojai.
Po ligos iš karto grupėje užpildykite pažymą (kitaip už praleistas dienas teks mokėti).
Mokestį už vaiko išlaikymą sumokėkite kiekvieną mėnesį iki 25 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20 dienos).

Skip to content