Elektroninių vaiko sveikatos pažymų pristatymas

Mieli tėvai (globėjai rūpintojai),

Primename, kad vasaros pradžia yra puikus metas pradėti rūpintis vaikų profilaktiniais patikrinimais. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos  patikrinimą, užpildytą formą Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos. Tėvai turi žinoti kada pažymos galiojimo laikas jau pasibaigė. Jeigu pamiršote, visada kreipkitės į lopšelio-darželio sveikatos priežiūros specialistę arba į savo gydymo įstaigos gydytoją. Naujai atvykstantiems ugdytiniams į ugdymo įstaigą, el. pažyma turi būti matoma el. sistemoje rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo elektroninė statistinė apskaitos

forma Nr. E027-1 “Mokinio sveikatos pažymėjimas”, kurios pildymas galimas tik elektroniniu būdu, o iki tol dar galiojusi “popierinė” vaiko sveikatos pažymėjimo versija panaikinta.

Svarbu! Prieš kreipiantis į odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą būtina pasiteirauti, ar ji atlikusi profilaktinį vaiko dantų  ir burnos higienos būklės patikrinimą galės išduoti el. Pažymėjimą. Jeigu įstaiga tokių galimybių neturi, turite kreiptis į kitą įstaigą.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos  priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Rekomendacijos teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos.

KVIEČIAME RŪPINTIS SAVO VAIKO GEROVE JAU DABAR!

Skip to content