Gimtosios kalbos diena

Gimtoji kalba

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.

(J. Marcinkevičius)

 

Vasario 21-sios kalendoriaus lapelyje įrašyta: „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška, savitas pasaulio suvokimo būdas, kultūros paveldas, tautos išmintis, mąstymo kodas.  Kad gimtoji kalba skambėtų ne tik lūpose, bet ir širdyse, pasiklausykite nuotaikingų Kęstučio Ivinskio kurtų eilėraščių vaikams. Eiles deklamuoja mūsų mylimo lopšelio-darželio „Žilvitis“ jaunieji skaitovai.

Skip to content