KAUNO R. KARMĖLAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ GAMTOSAUGINIS KOMITETAS 2023 – 2024 M. M.

Vardas, pavardė Pareigos Atsakingas

 

Irma Černajūtė-Martišienė Direktorė
(KURATORIUS)
Kuruoja gamtosauginę veiklą: informacijos sklaida, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais.
Neringa Paškauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ūkvedė
Sekretorė
(SEKRETORIUS. ORGANIZATORIUS)
Tikslingai nukreipia gamtosauginiais klausimais, gamtosauginių programų integravimas į veiklas. Atsakinga už tėvų ir pedagogų įjungimą į gamtosauginę veiklą. Posėdžių protokolų fiksavimas.
Lina Nomeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(KOORDINATORIUS. PIRMININKAS)
Koordinatorė. Pirmininkas. Koordinuoja gamtosauginę veiklą įstaigoje (Gamtosauginės mokyklos. Eco-Schools Lietuva programa). Inicijuoja naujų projektų vykdymą.
Oksana Valiulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
(NARYS)
Atsakinga už gamtosauginių programų integravimą į ugdymo procesą, gamtosauginės informacijos kaupimas ir apdorojimas.
Daiva Tubienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, asistentė
(NARYS)
Atsakinga už renginių fotografavimą, nuotraukų įkėlimą.
Rimantas Kvietkauskas Kiemsargis
(NARYS)
Aplinkos tvarkytojas – atsakingas už aplinkos švarą ir tvarką,  už elektros energijos, vandens taupymą, už popieriaus ir antrinių žaliavų rinkimą, rūšiavimą.
Dmitrijus Krivulia Tėvų atstovas
(NARYS)
Atsakingas už tėvų įtraukimą į gamtosaugines veiklas ir jų ekologinį švietimą.
Kęstutis Bacvinka Karmėlavos miestelio girininkas
(SOC.PARTNERIS)
Bendravimas ir bendradarbiavimas gamtosauginiais klausimais, integravimas į veiklas.
Skip to content