261315822_3017074838510396_1911990631938740814_n.jpg

METODINĖ DIENA

29 lapkričio, 2021
2021m. lapkričio 29 dieną, Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“, kartu su Vilkaviškio r. Alvito mokyklos daugiafunkcio – centro, Paežerių ikimokyklinio skyriaus pedagogais, organizavo metodinę dieną „Susipažinkime. Trys skirtingos bendruomenės, o tikslas vienas – išugdyti stiprią, darnią, sveiką asmenybę“.
Ši, metodinė diena tai, sėkmingo bendradarbiavimo pradžia, su pedagogais kurie turi vieną bendrą tikslą- drauge pasidžiaugti kiekvienos įstaigos gerąją patirtimi, ir numatyti tolimesnio bendradarbiavimo gaires.
Metodinę dieną pradėjo Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ laikinai einanti direktorės pareigas Jūratė Degutienė-Paškauskė. Ji pristatė įstaigą, jos bendruomenę, pasidalino įstaigos sėkmės istorijomis.
Mokytoja metodininkė Elena Zavodskienė, pasidalino patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo programa Kimochi, kur linksmos, įtraukiančios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir išmokti spręsti socialines-emocines situacijas.
Su prevencinę šviečiamąją veikla, vykdoma Karmėlavos lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ supažindino logopede Judita Janušienė. Specialistė pranešime akcentavo, kad nuoširdus ir tvarus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigos bendruomenės narių (darbuotojai, tėvai, vaikai) tiesiogiai veikia ugdytinių emocijas ir pasiekimus, sukuria gerą emocinę aplinką darbui, ugdymui ir auklėjimui.
Vyresnioji mokytoja Lina Nomeikienė pristatė ekologinį ugdymą ,,Tapu tapu, aš einu žaliuoju takeliu“ darželyje. Mokytoja papasakojo, kaip reikia mokyti vaikus suprasti, mylėti, saugoti mūsų žemę.
Metodinę dieną organizavusi Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Paežerių ikimokyklinio skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kiseliauskienė akcentavo, kad bendradarbiavimas suartins ne tik pedagogus, bet ir vaikus, paįvairins ugdymo turinį, kils naujų idėjų, minčių, kurias pedagogai galės integruoti į savo veiklas.
Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“
Laikinai einanti direktorės pareigas
Jūratė Degutienė-Paškauskė