Teikiame pagalbą


MŪSŲ SPECIALISTĖS:

  1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Ingrida Černiauskienė.
  2. Logopedė – Alma Budnikaitė.
  3. Logopedė – Judita Janušienė.
  4. Psichologė – Simona Pūkaitė-Krakauskienė.

PSICHOLOGĖ SIMONA

Su Jūsų sutikimu gali stebėti vaiką, su juo bendrauti, atlikti pirminius testus, teikti tolesnes rekomendacijas.Esant poreikiui gali dirbti su vaikais, turinčiais raidos, emocinių, elgesio ar kitų problemų. Taip pat galite kreiptis patys, jei turite klausimų, neaiškumų ir norite pasikonsultuoti.

Darbo su vaikais laikas:
P,A,T: 8:30 – 12:00

LOGOPEDĖS ALMA IR JUDITA

Logopedinių pratybų metu atliekama artikuliacinio aparato mankšta, lavinama foneminė klausa, mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo, žodžių garsinės analizės ir sintezės, tobulinama kalbos gramatinė sandara, formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai, tikslinami smulkiosios motorikos judesiai, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba.

Almos darbo su vaikais laikas:
P,K,Pn: 8:00 – 13:00
A: 7:30 – 15:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30)

Juditos darbo su vaikais laikas:
A,K,Pn: 7:30 – 12:30
T: 7:30 – 15:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:30)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ INGRIDA

Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.

Darbo laikas:
A,K: 8:00- 12:00

SPECIALISTĖS DIRBA KOMANDOJE, TODĖL GALITE KREIPTIS Į BET KURIĄ IŠ JŲ.